Menu

klidně pro vás něco pouze navrhneme, vyprojektujeme a nebo vyřídíme s úřady, jde například o veškerá povolení nutná pro provedení stavby, změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo zajištění technického dozoru na vaší stavbě, i to vám od nás může stačit. no a třeba během této doby zjistíte, že vás spolupráce s námi natolik baví, že nakonec neskončíme jen u toho

inženýring.

příklady toho, co pro vás umíme zařídit.

1
1
návrhy novostaveb a rekonstrukcí a případné kompletní projekty k nim.
2
2
zajistíme technický dozor na vaší stavbě.
3
3
vyřízení stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí.
4
4
připravíme všechny smlouvy potřebné k připojení na inženýrské sítě nebo další povolení potřebná k uskutečnění stavby.
5
5
vyřídíme povolení k odstranění stavby případně třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.